chán

Báo cáo

42

2

một người vo tam, coi thiện ha la nhat, toi muon tu bo nhung sao thay thuong các toi qua, nhung toi that su k con muon chịu dung them nua, toi muon bo buông bo tất ca,

Bình luận

  • hùng

    chán thật sự
  • No Name

    Tại s
Tải ứng dụng