Cần thấu hiểu

Báo cáo

177

3

Trên app này có lẽ đa số là độc thân và mục đích là tìm người yêu.Mình thì không như thế, mình chỉ cần người có thể thấu hiểu và chia sẻ giúp mình.Một người bạn có thể theo sau chặng đường còn lại để vun đắp cho tâm hồn này tươi mới...không phải người yêu...

Bình luận

  • Ngọc

    chào b
  • Ngọc

    mk tâm sự với nhau được k
  • huy

    chào
Tải ứng dụng