cần lắm

Báo cáo

11

2

thật cần cảm giác yêu thương.. không bik yêu thương sẽ như thế nào. có phải là sẽ cô đơn trống vắng như ngta nói hay là sẽ thật bơ vơ khi một mình .. dù sao , thật muốn , yêu ai và mơ ai đó yêu mình thật lòng...

Bình luận

  • lam phong

  • sóng gió

    hello
Tải ứng dụng