Cần lắm những lời động viên của mọi người!

Báo cáo

30

1

Thật sự bây giờ trong tôi rất buồn, rất suy sụp. Tự dặn lòng cố gắng thêm vài năm nữa, tìm đc 1 công việc sau đó lấy chồng rồi cuộc sống sẽ khác. Cố lên tôi ơi! mày làm đc mà.

Bình luận

  • cuộc sống

    Cuộc sống luôn luôn có những thử thách nên khi bạn vượt qua nó sẽ tốt đẹp thôi. Chủ yếu là bạn phải tự tin vào chính mình sẽ vượt qua , đó mới là quan trọng nhất.
Tải ứng dụng