CẢM NHẬN SUY NGHĨ TỪ NGƯỜI KHÁC

Báo cáo

78

0

BẠN NGHĨ SAO KHI TRONG HÔN NHÂN KHÔNG CÒN CẢM XÚC ,SỐNG BÊN NHAU CHỈ VỈ TRÁCH NHIỆM VỚI CON CÁI VÀ NGƯỜI THÂN.

Bình luận

Tải ứng dụng