buồn

Báo cáo

24

1

nếu bn yêu phải 1 người chưa bỏ vk xong mà người đó kêu bn đứng sau bn có đứng k ạ

Bình luận

  • lạc lối

    thế nên đi học 1 khoá chịu đòn đi b. đừng đem danh dự bản thân vào đứa ctrai nv không đáng
Tải ứng dụng