buồn

Báo cáo

93

0

người ta nói. nối buồn nào cũng sẽ qua, cũng sẽ quên, cũng sẽ hết đau, nhưng minh không biết lúc nào mới hết dc đây. ngày nào cũng như địa ngục trần gian. giờ mình thật sự không biết phải làm sao! mình không biết phải làm sao nữa, Co lẽ quay đầu là bờ. nhưng minh không đi quá xa mà, anh em bạn bè sẽ không nói với mình rằng diều đấy có hậu quả rất lớn, mình cũng biết nhưng rồi sao, vì cái tôi quá lớn nên phải làm, tôi biết mình đã nhận hậu quả rồi. tôi rất sợ

Bình luận

Tải ứng dụng