buồn

Báo cáo

43

3

mình sợ cảm giác người yêu im lặng h minh phải làm sao

Bình luận

  • Truong

    Nếu người yêu im lặng là có nghĩa người đó dang suy nghĩ về vấn đề gì đó, cho nên hãy để không gian người yêu bạn suy nghĩ rồi người đó sẽ quay trở lại thôi.
  • bé nhỏ

    nhưng im lặng 3 ngày rồi
  • Băng

    biết vợ ngoại tình phải làm sao
Tải ứng dụng