buồn

Báo cáo

46

1

người ta cần bạn bè hơn là cần vợ con...vợ con chẳng là nghĩa lý gì hết, bạn bè mới giúp người ta kiếm ra tiền còn vợ con chỉ làm người ta tốn tiền và suy nghĩ nhiều mà thôi

Bình luận

  • Quang sơn

    thui cố lên bạn
Tải ứng dụng