buồn

Báo cáo

47

3

sự quan tâm đó thấu hiểu đó đang ở đâu vậy anh ?

Bình luận

  • cún

    nhiều lúc thực sự mệt mỏi.mọi thứ xung quanh k ai hiểu mình thận chí lại còn phản ngược lại với mình.
  • cuộc sống nghèo

    chao cun
  • men

    lo
Tải ứng dụng