Tâm sự - Buồn

Báo cáo

81

2

Học 2 tuần mà không nói chuyện được với ai cảm giác như mình ở thế giới khác bước vào thế giới của họ vậy , giữa mình và họ có một khoảng cách . Mình không thể bắt chuyện được với họ , mình thích lớp cũ của mình có mấy anh hòa đồng thân thiện mình muốn khoảng thời gian vui vẻ đó kéo dài hơn nhưng không được bắt buộc phải chia xa . Trong lớp mới mình là người vô hình những chuyện vui hay buồn trong đó mình đều chẳng liên quan , cô lập một mk ngồi một chỗ chỉ bt đi học r đi về

Bình luận

  • tâm sự

    rồi từ từ cũng quen thôi bạn, cái gì cũng phải có bắt đầu hết rồi mới kết thúc
  • diệp hiên

    thất tình nên làm gì mọi đối với con trai
Tải ứng dụng