Buồn lòng

Báo cáo

303

3

Hình như cha tôi chưa bao giờ hãnh diện về tôi, mặc dù trong mắt những người xung quanh tôi luôn sống rất nghị lực, và trộm vía khá thành công,

Bình luận

  • Túy kiếm Dạ hành

    Do khoảng cách giữa bạn và cha bạn ấy. Mình hiện cũng làm cha, nên suy nghĩ và trả lời bạn dưới tư cách của 1 người đã có con. Hãy gần gũi 1 chút bên tách trà cái bánh và có thể dễ dàng khai thác được nội tâm ông ấy. ---Túy kiếm Dạ hành---
  • Jane

    ukm
  • Jane

    ukm
Tải ứng dụng