Buồn chút thôi ...

Báo cáo

34

9

Đêm mang bao nhiêu suy tư , bao nhiêu nỗi niềm , bao nhiêu kí ức trở về trong tôi ... Buồn nhưng biết nói cùng ai.... :)

Bình luận

  • nhy

    giong minh thế
  • Hùng

    hi
  • Hùng

    Có được 1 người đồng cảm cũng giống như có được 1 ng hiểu được cảm xúc của chính mình , dù rằng câu chuyện của mỗi người sẽ khác nhau , nhưng cảm xúc gần như tương đồng nhau !
Tải ứng dụng