buồn buồn buồn

Báo cáo

149

2

buồn cảm thấy bế tắc và áp lực

Bình luận

  • Trung

    Chia ra cho thoải mái nhen bạn,
  • buồn buồn

    theo ban thi Minh nên lam gi mong ban cho lời khuyên
Tải ứng dụng