Bế tắc

Báo cáo

79

2

Mệt mỏi thật sự. Mệt mỏi trong chính ngôi nhà của mình. Sống cùng 1 người mà mình k tin tưởng được nữa thật sự rất mệt. sống trong cái cảnh nghi ngờ, đề phòng nó làm mình mệt mỏi tột cùng

Bình luận

  • Nhi

    Nếu đã vậy thì nên ra sống riêng cho khoe nhen Bạn.
  • bằng

    lời nói của nhi rất hợp ý mình nhưng cũng là người không nằm trong cuộc nên suy nghĩ cua 1 người ngoài như nhi với bằng không thích hợp khi mà không biết ý nghĩ của bạn đó vào lúc này
Tải ứng dụng