Bắt đầu và kết thúc

Báo cáo

170

2

từ khi bắt đầu tôi cũng đã ngộ nhận từ 1 sự lừa dối , tôi tưởng đó là tình yêu ng ta giành cho tôi , tôi cố gắn gìn giữ níu kéo khi có biến cố xảy ra tôi cứ tưởng sai lầm do 2 bên , nhưng hết lần này đến lần khác anh ta lừa dối phản bội tôi tuy mỗi lần phát hiện a ta điều lựa chọn tôi, tôi nên làm gì đây tha thứ hay cố quên

Bình luận

  • long ca

    chào bạn
  • Gấu

    chào
Tải ứng dụng