bất công

Báo cáo

49

1

họ coi , bị gì là lỗi của Nó. Tới mình coi, bị gì thì là lỗi cũng mình. ủa?????

Bình luận

  • dâm

    hi
Tải ứng dụng