bất công

Báo cáo

106

2

họ coi , bị gì là lỗi của Nó. Tới mình coi, bị gì thì là lỗi cũng mình. ủa?????

Bình luận

  • dâm

    hi
  • ẩn danh

    coi là coi con nha ( giữ trẻ nhỏ)
Tải ứng dụng