Tâm sự - Bảng kiềm điểm

Báo cáo

95

2

chỉ vì lỡ không làm bài tập 1 lần mà tôi bị viết bảng kiểm điểm mọi người thấy giáo viên vậy có nghiêm khắc quá ko

Bình luận

  • học tập

    cố gắng lên nhen bạn,
  • Tâm sự dạo

    Gv cũng quá đáng ! Nếu mẹ bạn cưng bạn thì ý kiến với mẹ đi có thể là giải quyết được
Tải ứng dụng