bạn

Báo cáo

85

2

hơi dài mn thông cảm mn giúp mình với trong lớp mình có chơi thân với 2 bạn mà 3 tụi mình thig hồi đầu năm lớp 10 chỉ có chơi với nhau đến năm lớp 11 mình bắt đầu cởi mở hơn chơi với nhiều bạn trong lớp ( nhưng vẫn thân 2 bạn nớ nhất ) năm lớp 11 này có hsm mà hsm này là bạn của e hồi cấp 2 trong lớp bạn hsm ko quên ai nên bạn hsm chỉ chơi có mình e mà 2 bạn kia lại ko thích bạn hsm (lý dó cá nhân ) mà 2 bạn của e lại bắt đầu né tránh e giờ e phải làm sao đây giúp e với :((

Bình luận

  • :((

    hi
Tải ứng dụng