Bạn thân❤️

Báo cáo

10

2

t có một người bn, giỏi có, thông minh có, giàu có, hiền có, tốt bụng có, khéo tay có, hát hay có,…. rồi tóm lại gì cũng có, luôn để ý và quan tâm tôi hết mức, dỗ dành những lúc tôi buồn và… cảm giác như người tôi đang thích thích bn ấy, nhma nếu có chuyện này thì t sẽ từ bỏ người mà t vô cùng thích…..

Bình luận

  • vô danh

    nên tình bỏ đi bạn. đau lắm tỏ tình thì sợ mất tình bạn. khổ nhất là cùng giới
  • tee

    bn t ủng hộ t hết mức, nhưng nghĩ người ta không thích mình thì có bắt cùng chả thích được vả lại gây khó xử cho bn thân t nữa….. haizzzzz…..
Tải ứng dụng