Bạn thân hay bạn tồi

Báo cáo

335

1

lên đại học tôi có một hội bạn chơi thân, vì lúc nào cũng chia sẻ học tập cùng nhau. Nhưng gần đấy 1 bạn trong đó đang xây dựng kênh tiktok cho 1 bên tổ chức, bạn đấy sử dụng hình ảnh cá nhân của tôi, mặc quần hở đến bẹn để câu view:)))) là người có ý thức chưa, bạn thân chưa, hay bạn tồi

Bình luận

  • Truong

    Bạn bè thì mình cứ nói thẳng ra thôi em, nếu được thì mình chơi với nhau không thì nghĩ chơi thôi.
Tải ứng dụng