bạn nhậu của ck

Báo cáo

71

1

ck tôi có những thằng bạn nhậu giống như ông cố nội....mỗi lần tụi nó gọi là phải đi...k đi k đc, k đi thì tụi nó đt tới khi nào đi mới thôi...và ck tôi thì chỉ cần tụi nó gọi là bỏ hết công việc vk con sang 1 bên để đi với tụi nó, k cần biết vk con ra sao....vì 1 lý do "tụi nó gọi hoài k đi thì kì" hay "đi nhậu với tụi nó để tụi nó giúp công việc"...ừ thì là vì công việc, ừ thì là kì với bạn bè nên mới bỏ mặc vk con như vậy...vì bạn bè là trên hết, bạn bè là ông cố nội

Bình luận

  • hung anh

    vay a
Tải ứng dụng