Ai cũng có ước mơ tôi cũng vậy

Báo cáo

153

0

Tôi cũng có một ước mơ nhưng đã bỏ lỡ mất rồi bởi vì tôi đã không dám nói ra ước mơ của mình vì tôi là cô gái nhút nhát và thiếu tự tin nên đã không thể thực hiện được ước mơ của tôi. Bây giờ tôi đã là mẹ của hai con rồi nên ước mơ đó chỉ còn là dĩ vãng mà thôi.

Bình luận

Tải ứng dụng