1 đêm buồm vô tận

Báo cáo

44

3

lại thêm 1 đêm suy nghĩ mất ngủ khg biết làm sao với cuộc sống của mình đây có vẻ nỗi giấu thậm lặng của mình là sai lầm lớn nhất mình gay ra.

Bình luận

  • thang kho

    mat ngu tam su noi truyen
  • cảm giác có 1 nỗi buồn giấu kính khg thể bọc lộ cho cuộc sống bế tắt

    khg có ai để mà tâm sự nỗi khổ của biết hay cười ta cười chê mình
Tải ứng dụng