1 chuyến đi.

Báo cáo

149

1

Đôi khi bỏ lỡ vì bản thân không trân trọng quá lười biếng...thiếu đi nhiều nỗ lực. Phải chi có thể nói tạm biệt với cảm dỗ và bản năng lười nhác cách dễ dàng.

Bình luận

  • user kể chuyện

    chỉ có qua rồi mới thấy tiếc, tiếc rồi lại thấy bản thân đáng trách
Tải ứng dụng