Yên tĩnh

Suốt bao năm lòng em luôn yên tĩnh, Gặp anh rồi tĩnh lặng hoá phong ba.
Tải ứng dụng