Tâm sự - Tình cảm

Tôi thích anh ngay từ cái nhìn đầu tiên khi học chung khóa tiếng nước ngoài nhưng đến một ngày tôi phải chuyển đi lớp khác học ko còn học chung với anh nữa. Anh thì ....
Tải ứng dụng