Sự Cố

Năm 16 tuổi, bố mẹ bắt chia tay người yêu để tập trung học . Năm 20 tuổi không cấm nữa nhưng ế.
Tải ứng dụng