Vô dụng

Báo cáo

78

3

Tôi thấy bản thân rất vô dụng. Lúc nào cũng nhận câu quát mắng, thất vọng, coi thường khiến đầu óc tôi rất mệt mỏi

Bình luận

  • Tôi bên Bạn

    ❤️❤️❤️
  • mian

    cố lên bn
  • lộ lộ

    mình cũng vậy