tư vấn

Báo cáo

58

3

có ai rơi vào tìn huống giong minh ko. chông mìn đi coi bói bà bói nói tụi mình phải li hôn thì con cái mới sung sướng được. mà thời gian gần đây tụi mình cũng hay cãi nhau nhièu. nay da kí đơn li hôn nhưng chưa ra tòa.

Bình luận

  • Heli

    Thời nay rồi, nên tin theo lý trí của mình, đơn giản bạn hỏi chồng bạn khi mà li hôn thì con cái nó mất cha lẫn mẹ luôn. Con cái chỉ được sung sướng khi nó sống trong 1 gia đình hạnh phúc và cha mẹ luôn luôn hạnh phúc mới tạo ra niềm vui cho con cái được.