Mệt mỏi

Báo cáo

43

4

Tôi rất mệt mỏi vì cái gđ này ko ai hiểu cho tôi cả tôi đang đi học tiếng mn xuất khẩu cho xong

Bình luận

  • Chia sẽ

    Cố gắng lên nhen bạn, rồi thời gian sẽ làm cho bạn mạnh mẽ lên thôi.
  • buồn

    cảm ơn bn
  • thành Vinh

    có gì cứ tâm sự ra đi bạn