ki uc

Báo cáo

40

3

lúc tự hỏi mình sinh ra để làm gì.chan nan bé tắc lạc lõng giữa đời

Bình luận

  • Nguyen

    Mỗi người sinh ra đều có ý nghĩa hết đó bạn, do hiện tại bạn chưa nhận ra hoặc duyên chưa tới thôi. Nên cố gắng nhen Bạn.
  • su

    ahaha
  • LĐN

    cô đơn không ?