Khóc

Báo cáo

77

2

Muốn khóc thật to để cho đời nhẹ nhõm

Bình luận

  • Heli

    Cứ khóc và chia sẽ ra cho thoải mái nhen bạn.
  • hi

    cứ khóc đi bạn. nếu nó giúp bạn thoải mái hơn.