kết bạn

Báo cáo

87

4

mặc cảm

Bình luận

  • Helili

    Phải cố gắng lên nhen bạn, từ khi bạn đối diện với mặc cảm thì mới sống tốt được , cố lên.
  • co.nang.ma.ket

    ok
  • nam

    co ai k