hôm nay tôi sẽ viết dòng nay để tâm sự cũng mọi người

Báo cáo

90

0

gửi người anh yêu ngày 1/5/2001 là mình được gặp nhau phải không em em có biết tràng trai ấy đau khổ như thế nào không .anh phải đi hơn 2 nghìn cây số mới gặp đc em ngày nào tràng trai ấy quan tâm em nhưng em lại nhẫn tâm không lời giải thích mà ko để lại cho a một câu trả lời tại sao tại anh nghèo tại anh không đẹp trai đúng không.a xl vì đã không như bao người anh chỉ là thằng nghèo .nhưng có em anh đã trưởng thành.cảm ơn người a iu đã cho a hiểu

Bình luận

.