hết thương nhưng không muốn mất

Báo cáo

63

1

Cả hai đã từng có khoảng thời gian vui vẻ!!! Một chuyện tình mà có lẻ ai cũng ước mơ... Cho tới khi sóng gió ập đến tôi, tôi thất bại, nợ nần, chịu dèm pha từ mọi phía... Nhưng em vẫn bên tôi, cùng tôi vượt qua mọi khó khăn, chịu lời ra tiếng vào của xã hội bất chấp tất cả ☺️☺️☺️ e vẫn cạnh tôi an ủi và yêu thương tôi.... Cho tới khi tôi đứng dậy được, vượt qua những thứ đó thì e lại bảo hết thương??? Tôi không hiểu vậy tôi muốn hỏi?? Tình thương e dành cho tôi là thương hại sao???

Bình luận

  • hoa hồng

    lòng thương hại ?? bạn có nghĩ vì lòng thương hại mà chấp nhận mọi thứ gièm pha như bạn nói chắc k có đâu . bạn hãy hỏi ra sự thật tại sao cô ấy muốn dừng lại . hay do cô ấy mệt mỏi quá rồi. cô gái của b thực sự là người tốt