giúp vs

Báo cáo

74

3

mik đang muốn xin inf 1 ng nhưng mình ngại vì lâu ngày ko gặp. phải làm sao bây h??

Bình luận

  • hi

    bạn cứ xin inf đi. chứ không là tiếc lắm á
  • bơ vơ

    hi
  • bơ vơ

    bạn có thể cho mình một lời khuyên được không