chán

Báo cáo

91

2

Cuộc sống này ngày càng tẻ nhạt , không ny , bạn bè thì lúc cần tâm sự thì ko có lúc ko cần thì xuất hiện , mẹ lại đổi tính ... Làm tính tình mình cũng thay đổi theo nhiều lúc bực mình lắm mà chẳng biết nói với ai

Bình luận

  • HappyHa

    Cuộc đời này là vậy mà nếu theo ý mình thì nó dần cũng sẽ tẻ nhạt thôi đời mọi thứ đều bất biến mà
.