Tâm sự - cảm thấy thất vọng về tình yêu

Báo cáo

57

0

mình thật sự cảm thấy thất vọng về người yêu quá, có cố gắng góp ý như thế nào cũng không thấy sự thay đổi. có những lúc cảm thấy bất lực mà tự dưng rơi nước mắt mặc dù không có vấn đề gì to tát cả, chỉ là những vấn đề của hàng ngày

Bình luận

.