bản thân

Báo cáo

37

15

Nên bắt đầu như thế nào đây. Tôi là một con người không tồi về mọi mặt nhưng tôi luôn thấy tự ti về chính bản thân mình và điều đó thật sự rất khó chịu. Tôi thích được làm tâm điểm chú ý của mọi người nhưng tôi sợ đứng lên , tôi sợ tôi không đủ năng lục làm điều đó, tôi sợ bị bẽ mặt . Có quá nhiều thứ mà tôi sợ , tôi luôn tự nghi ngờ bản thân là mình có đủ khả năng để làm việc này không? Tất nhiên là tôi không có câu trả lời cho việc đó vì tôi đã sợ hãi và tôi từ bỏ.

Bình luận

 • jammy

  tại sao tôi luôn bị đối sử bất công
 • jammy

  nhưng thành viên trong gia đình ai cũng được đối sử rất tốt
 • jammy

  nhưng tôi thì ko
 • jammy

  hok cũng ko giỏi chỉ là khá thôi
 • jammy

  tất cả mọi người ai cũng được chiều chuộng làm những thứ mik thích
 • jammy

  được mọi người yêu quý
 • jammy

  còn mik thì ngược lại tất cả các điều trên đều ko có được