bạn thân

Báo cáo

69

1

Bạn thân tôi bây giờ khác hoàn toàn với ngày trước , không tâm sự được với tôi như lúc trước nữa . Tình yêu làm cản trở tình bạn : )

Bình luận

  • ☺️

    tôi thì khác nó có bạn khác nó không quan tâm tôi nữa nớ chs phản bội tôi nhiều chuyện :))